☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie

Niedziela 20.01.2019

zaawansowane

Korespondencja elektroniczna

Urząd nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2, §3 i §3a ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

W szczególności treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
 • adresu tej osoby (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu)
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Nieusunięcie ww. braków w ciągu 7 dni od daty poinformowania spowoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa)

Formaty danych wymagane w korespondencji elektronicznej z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie

1) Do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo - graficzne stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych, umożliwiających ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów:

 • .txt
 • .rtf
 • .pdf
 • .doc
 • .Open Document

2) Do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 • .zip
 • .tar
 • .gz (.gzip)
 • .rar

3) Do danych zawierających informację graficzną stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów danych:

 • .jpg (.jpeg)
 • .tif (.tiff)
 • .gif
 • .png

 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X