☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie

Poniedziałek 10.12.2018

zaawansowane

Klauzula informacyjna

I N F O R M A C J A

 

         Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

  1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie  ul. Kołobrzeska 3 , 78-300 Świdwin, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.
  2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: iodo@swidwin.praca.gov.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.) w celu realizacji zadań w zakresie  promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
  4. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz z którymi zawarto umowy powierzenia danych lub na podstawie innego instrumentu prawnego.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia.
  7. Przysługuje Panu(i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt 3.

 

 

 

 

Wytworzył:
Hubert Sapała
(2018-05-28)
Udostępnił:
Hubert Sapała
(2018-05-28 12:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sobolak
(2018-07-04 13:57:58)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X